Voorwaarden easyActive Biddinghuizen

 1. Abonnement geeft lid gebruiksrecht op trainingen en diensten, met een 30-dagen tevredenheidsgarantie (geen restitutie betalingen/kortingen, alleen eenzijdige contractverbreking).
 2. Inschrijfgeld (aanbetaling ledenpas en administratiekosten) geeft lid entreerecht op vertoon van de ledenpas en registratie (incl. ongevallenverzekering + PT-check).
 3. Lidmaatschapsovereenkomst geeft recht op producten en diensten (16 jaar en ouder) van 3 – 6 – 12 – maanden, voor jongeren- (vanaf 16 jaar) en voor studenten (bewijs studentenstatus) – abonnementen.
 4. Betalingen

per automatische SEPA-machtiging, vooraf betaling (vervaldag per eerste nieuwe maand).

ouder of verzorger blijft verantwoordelijk voor betalingen leden onder de 18 jaar

bij aanvangsdatum (ondertekening abonnement) wordt eenmalig inschrijfgeld voldaan

extra administratieve handelingen (herinnering(en), achterstallige betaling(en), storno’s of wijzigingen, worden vermeerderd met administratiekosten.

 1. Tarieven kunnen evt. jaarlijks aangepast worden a.h.v. geldende landelijke prijsindex.
 2. Verlenging

abonnementen 3, 6 en 12 maanden (incl. voor jeugd en studenten) zijn voor bepaalde duur, kunnen op aangeven lid verlengd worden met eenzelfde periode, waarmee voor onbepaalde duur.

indien lid vergeet verlenging aan te geven, worden abonnementen voor bepaald duur maandelijks verlengd voor onbepaalde duur.

 1. automatische verlenging van gelijke abonnementsperiode kan ……………. Indien lid

instemt door bolletje aan te vinken, alsmede ondertekening van deze overeenkomst (voorzijde)

Bij (gedwongen) voortijdige beëindiging van een abonnementsperiode, zal er verrekening van  gedane betalingen plaatsvinden (conform het consumentenrecht).

 1. Wijzigingen overeenkomst

uitsluitend per mutatieformulier of nieuwe overeenkomst.

uitbreiden overeenkomst is ieder moment mogelijk, verkleinen pas mogelijk na verstrijken overeengekomen periode.

 1. Eindigen / blokkeren overeenkomst (aantoonbaar bewijs)

verhuizing; naar buiten het dorpendeel Biddinghuizen, vanuit de dorpskern met in een straal van 10 km of meer (maand opzegtermijn).

medische of sociale indicatie; continueren betalingen tot einde abonnementsperiode, tegoeden van deze periode worden doorgeschoven achteraan overeengekomen periode bij herstart.

lidmaatschapsovereenkomst mag worden overgedragen aan nieuw lid, deze dient wel het inschrijfgeld te voldoen.

reden(en) met vermelding “privéomstandigheden” worden niet geaccepteerd

 1. Weigering toegang indien het gedrag van het lid daartoe aanleiding geeft.
 2. Openings- en trainingstijden, zo ook de duur trainingen eenzijdig door easyActive.Biddinghuizen te plannen en te wijzigen.
 3. Aansprakelijkheid t.a.v. privé-eigendommen is het lid zelf verantwoordelijk, beschadiging eigendommen easyActive.Biddinghuizen worden op lid verhaald.
 4. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor begeleiden van trainingen, deze gegevens worden conform de “wet bescherming persoonsgegevens” behandeld.
 5. De easyActive-ledenregels zijn aan u overgedragen en gaat u akkoord middels handtekening aan voorzijde overeenkomst
 6. Algemene leveringsvoorwaarden en brancheverplichtingen NL-actief  zijn van toepassing op deze leveringsvoorwaarden.
 7. Voorwaarden erasyActive.Biddinghuizen zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi-/Eem-/Flevoland te Almere onder nummer 51588846.
tekst

Zelfstandig Sporten

Ook als je zelfstandig sport helpen wij je om jouw doel te bereiken. Want we letten erg op het juist uitvoeren van de oefeningen en we staan klaar om je daarbij te ondersteunen.

Lees meer
tekst

1:1 Personal Training

Professionele begeleiding die gericht is op resultaat; dat is personal training. Jouw trainer maakt een schema op maat waarmee jij je grenzen verlegt en je doelen elke keer dichterbij komen.

Lees meer
tekst

1:8 Small Group doelgericht sporten

Ben je starter of topsporter? Wil jij samen met een deskundige trainer heel gericht sporten; kies dan voor functioneel trainen in 30 minuten. Je leest het goed: in 30 minuten per keer!

Lees meer
tekst

1:25 Groepsles

Houd je van spinning, yoga of power training? Wil je werken aan kracht, conditie of uithoudingsvermogen? De enthousiaste trainer motiveert en zorgt dat je alles geeft; een les vliegt voorbij!

Lees meer

"Ik merk dat ik trouw blijf komen, door de fijne begeleiding. Sporten bevalt me prima!"

Mevrouw Erms, 66

"De 30Active training is elke keer een persoonlijke uitdaging. En het werkt!"

Sjoerd Knoops, 36

"De sfeer is goed en je wordt echt goed geholpen."

Ineke van Ratum, 30